Stranka pouziva javascript. Funkcnost stranky bude obmedzena. Okuliare opilosti

Okuliare opitosti

Jedná sa o okuliare, ktoré simuluju zníženie pozornosti, spomalenie reakčného času, zníženie vnímania hlbky, vzdialenosti ako aj zhoršenie úsudku, ....

Po založení okuliarov budete vykonávať aktivity ako napríklad: zdvihnutie predmetu, prejdenie medzi kuželami, položenie predmetov do nádob, a podobne.
Túto aktivitu doporučujeme k doplneniu teambuildingu.

Doplňujúce informácie:
- okuliare simulujú približne 2,5 promile alkoholu v krvi.
- atrakcia sa realizuje na rovnej ploche (ihrisko, parkovisko) v regione Liptov a taktiež na celom Slovensku.
- trvanie atrakcie je do 4 hodín.

Cena:
- 180 Eur bez DPH (v cene je zahrnutá doprava)