Stranka pouziva javascript. Funkcnost stranky bude obmedzena. KURZY

Strelecké kurzy

Robíme diferencované strelecké kurzy pre ľudí, ktorí sú na rôznych streleckých úrovniach.

Kurzy pre začiatočníkov

V našom štáte každý bezúhonný občan dostane  zbrojný preukaz ak úspešne absolvoval skúšku odbornej spôsobilosti. Táto skúška nezahŕňa reálne nabitie zbrane streľbu a vybitie zbrane a teda skúšobná komisia neskúma či osoba, ktorá žiada o zbrojný preukaz dokáže dodržať počas streľby základné bezpečnostné pravidlá. Pripadá nám to tak, ako keby dostal človek vodičský preukaz bez skúšobnej  jazdy. My Vás naučíme ako správne držať zbraň bezpečne ju nabiť, ako udržať ústie hlavne počas streľby v bezpečnom smere, ako bezpečne prebiť, odstraňovať závady na zbrani, ako sa pohybovať s nabitou zbraňou a ako správne a bezpečne vybiť zbraň. Vieme, že 90% ľudí ktorí práve získali zbrojný preukaz nevedia so zbraňou bezpečne zaobchádzať a to samozrejme ešte nehovoríme o schopnosti trafiť cieľ presne, či trafiť cieľ presne a rýchlo. Ľudia bez výcviku majú mnohokrát zo zbrane strach a tak táto ostáva zamknutá v šuplíku, čo nie je správne. Takýto človek ju samozrejme nepoužije ak nastane právny dôvod k jej použitiu na svoju obranu, či na obranu svojej rodiny. Je na Vás či popri investíciách, ktoré ste museli vynaložiť na získanie zbrojného preukazu a kúpu zbrane zainvestujete aj do výcviku, aby Vaša jazda po našich cestách bola bezpečná nielen pre Vás ale aj pre okolie. Trvanie  kurzu cca 3hod. v cene je 50 nábojov.

Cena základného kurzu pre začiatočníkov je 50,- EUR.

Kurz pre mierne pokročilých

Je určený pre ľudí ktorí už majú zvládnuté základné bezpečnostné pravidlá a majú záujem sa detailnejšie oboznámiť a  zdokonaliť sa v jednotlivých technikách streľby ako sú postoj, držanie zbrane, mierenie, tasenie, spúšťanie prebíjanie, zaujatie jednotlivých streleckých pozícií. Kurz trvá cca 3hod. v cene je 75 nábojov.

Dáme Vám informácie, ktoré Vám už nikto nikdy nezoberie a tieto Vám pomôžu  stať sa lepšími strelcami.

Cena kurzu pre mierne pokročilých strelcov je 60,- EUR.

Kurz pre pokročilých strelcov

Tu Vás naučíme ako zvládnuť zbraň tak aby vaša streľba bola rýchlejšia a presnejšia, ako efektívne prenášať streľbu z jedného terča na druhý. Dozviete sa na čo máte zameriavať svoju myseľ, aby ste nerobili chyby. Upozorníme Vás na množstvo detailov o ktorých ste predtým nevedeli, ale práve tie dotvárajú pokročilého strelca. Vyskúšate si streľbu na pohyblivé ciele a streľbu za pohybu, pričom sa naučíte riešiť strelecké situácie dynamickou formou. Trvanie  kurzu cca 3hod. v cene je 100 nábojov.

Cena kurzu pre pokročilých strelcov je 75,- EUR.

Kurz taktického použitia zbrane

V predchádzajúcich kurzoch sme sa zaoberali s bezpečnostnými zásadami, s jednotlivými technikami praktickej streľby a s tým ako rýchlo a presne zasiahnuť cieľ či viac cieľov.

V tomto kurze Vám budú ukázané mnohé veci ohľadom taktického použitia zbrane v rôznom prostredí s ohľadom na vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť Vášho kolegu. Budete sa učiť rýchlo rozpoznať útočníka od nezúčastnenej osoby a pri vlastnom krytí rýchlo a presne zasiahnuť správny cieľ. Trvanie  kurzu cca 4hod. v cene je 150 nábojov.

Cena kurzu taktického použitia zbrane je 100,- EUR.

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte.